All courses

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

 • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06

 • Coping with Isolation iAM013

 • Computer Workstations iAM011

 • Warning Signs iAM010

 • Dealing with stress iAM014

 • Fall protection K190

 • Use of personnel lifts KB01

 • Badge

  Fire protection during hot work K074

 • First aid K116

 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

 • Safe use of lifting gear K100

 • Hazardous tools / HSE in workplace K095

 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

 • HSE regulations EBA001

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Safe use of Chemicals K082

 • Gas Safety Course K019

 • Arbeider i høyden K145

 • FSE Low voltage K127

 • FSE High voltage K128

 • FSE High- and low voltage K129

 • FSE for instructed personnel K141

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001