• E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Bruk av personløfter KB01

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Førstehjelp K116

 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Arbeider i høyden K145

 • FSE Lavspenning K127

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Høy- og lavspenning K129

 • FSE for instruert personell K141

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001